Firma
 
Aktualności
 
Oferta
 
Referencje
 
Realizacje
 
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
Betoniarnie
 
 
Kopalnia
 
 
Produkcja
 
 
 
Usługi
 
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony polskiego producenta specjalistycznego oświetlenia LED: www.EvooLED.pl www.ekoprogress.pl
 
 
 
 
 
 
Usługi
 

PPHU WIKA opierając się na własnym zapleczu transportowo- sprzętowym:

  • świadczy usługi transportowego

  • wykonuje roboty ziemne

 


Praca sprzętu podlega ciagłemu monitoringowi za pomocą systemu komputerowego wykorzystującego technologię GPS.

 

 

PPHU WIKA otrzymało zgodę właściwych organów na transport i odzysk odpadów:

  • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

  • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

  • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

  1.